This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności, dalej „Polityka Prywatności” stanowi integralną część regulaminu.
Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony www.wnetrza4m.pl

 • Administrator

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.ah4m.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Agencja Handlowa 4M Stanisław Dykiert Centrum Biurowo Serwisowe, z siedzibą przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 169 60-515 Poznań, NIP 783-103-49-56, dalej „Administrator”.

 • Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika,. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter.

 • Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

 1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu jego likwidacji na żądanie Użytkownika.
 2. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem sklepu.
 3. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez sklep.
 • Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod numerem tel.: 724 75 75 16

 • Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.
 3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
 • Zabezpieczenie Danych
 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 • Pozostałe postanowienia
 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
Zaloguj
Wishlist
Wishlist
Logowanie
Create an account

Na adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do ustawienia nowego hasła.

Password Recovery

Zapomniane hasło? Proszę wprowadzić nazwę użytkownika lub adres e-mail. Wyślemy w wiadomości email, odnośnik potrzebny do utworzenia nowego hasła.

TWÓJ KOSZYK 0